O PLESU

Reč PLES koristimo za pokret ljudskog tela bilo kao vrstu umetnosti ili kao vid druženja duhovnog ili nekog drugog rituala ili radi zabave.

Kako god tumačili pojam plesa, da li kao ničim izazvano kretanje naših predaka oko vatre, ili ritualno komuniciranje sa bogovima (i boginjama naravno) ili samo  kao oblik druženja, od pamtiveka bio je to i ostao najrečitiji i najefikasniji način – da ti bude lepo.

Danas se u sportskim klubovima praktikuje ono što je otkrio još pračovek, ali i standardizovane forme plesa u kojima se parovi i grupe takmiče.

„Plesna igra kao jedinstvo duha i tela je jedan od puteva prevladavanja razdvojenosti duha i tela i način postizanja jedinstva čovekovog bića“.
Profesor Radmila dr Kostić