SPORTSKI PLES

Sportski ples deli se na:

Latinoameričke plesove – Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Pasodoble i Jive.

Latino-američke plesove najčešće plešemo u otvorenom plesnom držanju, što plesačima omogućava veću izražajnost, ali plesač je ipak onaj koji vodi. Tehnički, kao i po karakteru, plesovi se dosta razlikuju.

Standardne plesove – Engleski valcer, Tango, Bečki valcer, Slowfox i Quickstep. 

Osnova standardnih plesova je dinamično kretanje. Za razliku od Latinoameričkih plesova kod ovih plesova nema izraženog kretanja kukova. Standardni plesovi se često definišu kao “najveća moguća količina kretanja sa minimalnim vidnim naporom“. Svi standardni plesovi imaju iste osobine: zamah, dinamika i lakoća, oblik i lepota. Kretanje mora imati liniju, oblik i estetsku izražajnost. Noge su nosioci tela i motor kretanja.